En praktiserende læge, som er en bekendt af min familie havde haft det uheld at en patient havde væltet klinikkens computer så det forårsagede at harddisken gik i stykker. På maskinen lå klinikkens MEDWIN patientjournalsystem med mere end 8 års patientjournaler. MEDWIN leverandøren forsøgte forgæves at retablere data både ud fra den beskadigede disk og fra lægens backup system, der bestod af en ældre u-supporteret backup-exec båndstation og 7 backupbånd. Lægen fik maskine og bånd tilbage med besked om at data ikke stod til at redde. Jeg blev derfor anmodet om assistance. Gennem mit store kontaktnet inden for IT, kom jeg i kontakt med Casper fra Computer112. Efter at have sat ham ind i sagen, mente Casper at han og hans samarbejdspartnere kunne løse opgaven. Da det var mislykkedes den tidligere leverandør ( IBAS ) at retablere data, var der gået kostbar tid og sagen var derfor blevet meget presserende for klinikken. Opgavens kompleksitet taget i betragtning, blev der aftalt en meget rimelig tid (7 dage) og pris som blev overholdt. Ligesom jeg og lægen undervejs løbende blev underrettet om komplikationer og fremskridt.

Case: Retablering af patientjournaler i MedWin fra defekte backup data.
Hardware:
Symantec Backup Exec – båndstation uden driver – u-supporteret
Backupmedier:
7 styk Western Digital harddiske – krypterede, med 5 års backupdata i successiv orden. Pga af mediernes alder og tekniske defekter, var data delvist beskadigede forskllige steder på de forskellige medier.
Software: Windows XP – opsat som server med MedWin EPJ.

Jeg kan give Casper mine bedste anbefalinger. Computer112 følger sagen til dørs til aftalt tid og pris og med fokus på at løse kundens problem på hurtigste bedste måde.