Hvad er RAID

noRAID kombinerer ofte er par eller endnu flere fysiske harddiske til en enkelt logisk enhed. Det sker ved at bruge speciel hardware eller speciel software. Når vi taler om Hardware-løsninger, så er de ofte lavet til at fremstå som en enkelt enhed og operativsystemet er ofte ikke over dets tekniske opbygning. Software-løsningerne er som regel implementeret i et operativsystem og vil også præsentere RAID-drevene som en enkelt enhed til de forskellige applikationer.

Formålet med at benytte RAID er at forbedre stabiliteten, beskytte vigtige firmainformationer (fx. en database over ordrer eller en database over produkter på lageret), sikring af en høj hastighed(fx ved et system der leverer streaming af film eller musik til mange brugere). Der er forskellige RAID-niveauer, som  bruger en eller flere af teknikkerne herunder afhængig af systemets krav.

Få GRATIS Analyse af din harddisk - Klik her

Der er tre koncepter i RAID

  • Striping: data splittes over mere end en harddisk
  • Mirroring: data kopieres til mere end en disk i systemet
  • Paritet: redundante data gemmes for at tillade problemer at blive detekteret og med forhåbning repareret (også kaldet: fejltolerance).

Uddybning af RAID-koncepterne og deres kombinationer

  • RAID 0 (striping) -Data bliver fordelt skiftevis fra disk til disk. Striping kræver som minimum to diske.

Redundans: Når en enkelt disk fejler, så fejler hele systemet. Redundansen forringes til en divideret med antal diske.

Performance: Søgetiden er den samme som de underliggende diske. Overførselshastighed forøges med faktoren svarende til antal af underliggende diske – både ved læsning og skrivning.

  • RAID 1 (mirroring) -Data bliver spejlet på flere diske. Mirroring kræver som minimum to diske.

Redundans: Den bliver forøget med faktoren svarende til antal diske. To diske giver fx dobbelt så høj redundans.

Performance: Ved parallel tilgang bliver søgetiden øget med faktoren svarende til antal af anvendte diske. Overførselshastigheden øges med faktoren svarende til antallet af diske; men kun for læsninger. Når det handler om skrivninger gælder den samme overførselshastighed som for de underliggende diske.

RAID 0+1 (striping + mirroring) – Her ser vi en kombination af de to ovenstående, hvor data først skrives skiftevis ud på to diske og disse bliver så spejlet på to andre diske. Det kræver som minimum fire diske og et lige antal af dem. Det anbefales ikke at bruge RAID 0+1, da rekonstruktion er en markant vanskeligere proces end for RAID 1+0, som giver samme fordele, men altså med nemmere rekonstruktion.

Redundans og performance er afhængigt af konfigurationen. (Se redundans og performance for RAID 1 og RAID 0).

RAID 1+0 (mirroring + striping) – Her bliver data først spejlet og bagefter skiftevis fordelt ud på flere diske. Denne kombination kræver som minimum fire diske og et lige antal af dem. Kombinationen bruges ofte for at give alle redundans- og performancefordelene fra RAID 1, og for at vinde endnu bedre hastighed ved skrivning fra RAID 0.

Redundans og performance (se ovenfor). Ved at putte flere diske i hvert mirror, så øger man faktoren af fordelene fra RAID 1. Ved at indsætte flere mirrors i stripen, så øger man den forbedrede skrivehastighed fra RAID level 0.

RAID 2 Her bliver data fordelt på bitniveau eller i meget små blokke på flere diske, og en “Hamming-kode” bliver udregnet og gemt på en eller flere paritetsdiske. RAID 2 kræver som minimum tre diske.

RAID 3 og RAID 4 (striping med dedikeret paritet) – Som RAID 0, men med en disk der er dedikeret til henholdsvis paritets-bit (RAID 3) eller paritets-blok (RAID 4). Pariteten anvendes ved data-genskabelse ved tilfælde af nedbrud i én disk. Her kræves minimum tre diske.

RAID 5 (striping med distribueret paritet) – Som med RAID 4, men med distribueret paritetsblok. Data kan genskabes ved nedbrud af én disk. Kræver minimum tre diske for at fungere og for at have relevans, når man sammenligner med RAID level 1.
Redundans: Forbedringen svarer til en divideret med antallet af diske.

Performance: Her vil søgetiden være den samme som den mest langsomme af de underliggende diske. Overførselshastigheden ved læsning er den samme som summen af de underliggende diske minus én disk, og en smule mere ved læsning, da paritetsblokken ikke skal læses. Skrivning kan være markant langsommere, da der ved skrivninger, som er mindre end en hel RAID-blok, først skal læses datablokken og en paritetsblok, hvorefter der indføres nye data, og pariteten udregnes igen, hvorefter datablokken og paritetsblokken skrives tilbage. Særligt søgetiden ved læsning af blokken vil kunne forårsage et større fald i performance.

RAID 6 (striping med dobbelt distribueret paritet) – Som med RAID 5, men med dobbelt så mange paritetsblokke. Det er her muligt at genskabe data ved nedbrud af to diske. RAID 6 kræver som minimum fire diske.
Redundans: Forbedringen er svarende til to divideret med diskantallet.

Performance: Som RAID level 5 minus en disk.

noRAID 10 – Kan være forskellige ting; Linux‘ RAID driver har et RAID10 modul, som minder om RAID 1+0, men som kan køre med blot to diske, bruge et ulige diskantal, fordele data på flere måder og har en lidt anderledes ydelsesprofil, bl.a. læsehastighed som RAID0. Derudover bruger fabrikanter ofte benævnelsen RAID 10 som en marketing-gimmick, som et alternativt navn for RAID level 1+0. Det samme gælder i øvrigt RAID50 versus RAID 5+0 og RAID51 versus RAID 5+1.

 

Få Gratis analyse af din harddisk/RAID/NAS/SATA/USB/SD/Mini SD/Ect..Ect.

Vores gratis analyse, tager kun Ca. 1 Timer så har du et svar på hvad der er galt
og hvor meget det kan koste.

Husk du altid kan ringe til os fra Kl. 09 – 21 på 60 894 112