Handelsbetingelser

Se vores Cookie- og privatlivspolitik og Persondatapolitik

1. Dataredning er et produkt der er fremstillet til den enkelte kunde. Ydelser og produkter købt hos Computer112 er ikke en e-handel og håndteres efter handelsbetingelserne på denne side, med mindre andet er skriftligt aftalt på forhånd.

2. Ved undersøgelsen af enheden brydes garanti forseglingen. Det vil efterfølgende ikke være muligt at reklamere over for producenten af enheden, uanset om enheden er omfattet af reklamationsret eller garanti. De indgreb der er nødvendige for at redde data, vil producenten kategorisere således at reklamationsret og garanti bortfalder. Computer112. kan efterfølgende ikke gøres ansvarlig for beskadigelse af den indleverede enhed.

4. Når en enhed er undersøgt, fremsendes der uforpligtende tilbud på dataredning.

5. Alle enheder undersøges gratis samme hverdag de modtages. RAID opgaver med over fire diske, kan dog tage op til et par dage

6. Der tilbydes 3 typer for dataredning: Express der arbejdes 24/7 til data er reddet, Normal – 5 til 10 hverdag, Slow – 10 til 20 hverdage.

7. Normal arbejdstid er hverdage mellem 9:00 til 17:00 alle opgaver udføres indenfor dette tidsrum med mindre andet er skriftligt aftalt.

8. Dataredning omhandler udelukkende bruger data og ikke operativsystemer

9. Hvis det viser sig at ikke alle data ( delvis datagendannelse) kan reddes, fremsendes der en udførlig fil liste over de data der kan gendannes til kundens endelige godkendelse. Kan listen ikke godkendes – betales der ikke. Der sendes ikke en filliste ved en 100% datagendannelse

10. Ved risiko for at de reddede data ikke kan anvendes, vil dette stå i tilbuddet Accepterer kunden levering af data med denne påtegning, kan dette ikke efterfølgende bringes op som en mangel. vi kan aldrig garantere at alle filer virker, og at alle filer er brugbare.da vi ikke kan vide hvad der er sket med data / disken før vi fik den ind

11. Data leveres på ny harddisk mod betaling eller på en med ind leveret tom/tomme disk eller medie. lever kunden selv en disk til backup og der ligger data på denne kan vi ikke tage ansvaret for disse data / disk/diske mens disken er i vores varetægt

12. der opbevares en sikkerheds kopi af produktet (data) i 5 hverdage efter Faktura er fremsendt med mindre andet er aftalt, slettes denne automatisk. Er betaling for produktet ikke modtaget eller er der opstået mangel eller twist opbevares, sikkerhedskopi indtil betaling er modtaget og sagen er afsluttet.

13. Indleverede enheder til vores analyse, hvor kunden enten har sagt nej til fremsendte tilbud eller ikke har svaret på henvendelser fra computer112 vedr. indleveret enhed. Ikke er afhentet inden for rimelig tid (1 måned) destrueres de/den uden yderligere varsel.

14. Computer112 kan ikke gøres erstatningspligtig for tab af data, driftstab, avancetab, følgetab eller andre typer indirekte tab. Erstatningskrav mod Computer112 kan aldrig overstige den pris kunden har indbetalt for produktet eller ydelsen.

15. Alle enheder og data håndteres fortroligt, Computer112 har ret til at udlevere mediet / enheden til underleverandører/Teknikere, i det omfang det er nødvendigt for at redde kundens data.

16. Ved Dataredning, hvor de(n) indleverede enhed(er) sendes til en eventuel samarbejdspartner, er pakken forsikret til den værdi som PostNord / DHL / GLS, dækker i deres betingelser for 2022. I tilfælde, hvor pakken bortkommer under transport, er Computer112 forpligtet til at udbetale en erstatning til kunden, der til svarer det beløb Computer112 selv modtager i erstatning.

17. Ved adskillelse af eksterne harddiske i en eller anden form for kabinetter kan Computer112 ikke gøres ansvarlig for ødelæggelse af disse kabinetter for at få selve disken ud, ønsker man det ødelagt kabinet retur SKAL der gøres opmærksom på dette den dag disken er modtaget.

18. Vær opmærksom på at skal vi skille en computer / Mac ad og samle den igen, for at få en eventuelt disken ud for at lave vores gratis analyse,  tager vi et gebyr på 550,- kr inkl. moms. For dette arbejde såfremt at det fremsendte tilbud på at redde dine data ikke accepteres

19. Enhver tvist mellem parterne afledt af leverancer i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres af Sø- og Handelsretten Amaliegade 35, 2. DK-1256 København K og afgøres efter dansk ret.

20. Ved fuld eller delvis datagendannelse på fysiske ødelagte Harddiske hvor kunden har accepteret det fremsendte tilbud, returneres den ødelagte Harddisk ikke automatisk, ønsker kunden denne disk / diske retur selvom den for kunden er ubrugelig, vil der blive faktureret et beløb på 575,- kr. + 25%. moms pr. disk til samling af disken igen i vores clean room. dette skal oplyses ved accept af det fremsendte tilbud

I de tilfælde hvor kunden ikke acceptere det fremsendte tilbud, vil disken / diskene selvfølgelige blive samlet igen i vores clean room uden beregning, Ønsker kunden disken sendt retur med post nord er der returporto på 125,- kr inkl. Moms

21. all betaling er netto kontant, på fremsendte faktura, fra den dato data er gjort klar til afhentning. Med mindre andet er aftalt på forhånd.

22.Efter forfald vil første rykker blive fremsendt med et rykkergebyr på 100 kr., samt et
kompensationsgebyr på 310 kr. jvf. rentelovens § 9a, stk. 3 & § 9b, stk. 1, jf. stk. 2. Herefter vil der blive
fremsendt rykkere hver 8. dag med et rykkergebyr på 100 kr. Efter tre rykkere indsendes sagen til
inkasso.

23. Ingen part er berettiget til erstatning eller til at ophæve en aftale i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes Force Majeure. Force Majeure foreligger, såfremt en part eller dennes underleverandør forhindres i at opfylde denne aftale eller tilknyttede aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer samt arbejdskonflikter, som ikke kunne være forudset af parterne ved aftalens indgåelse.

Handelsbetingelser er senest opdateret 02. Feb 2022