Ring 60 894 112 (KL. 09 – 21)

Handelsbetingelser

Se vores cookie- og privatlivspolitik

Disse handelsbetingelser (herefter benævnt ”disse vilkår” eller ”vilkårene”) gælder for de services, her iblandt Harddisk analyse, Data Recovery , og andre ydelser som Computer112 tilbyder, medmindre andet er skriftligt aftalt.

1.0 Servicens art

Harddisk analyse, i det følgende benævnt analyse eller analysen. Analysen er den indledende fase, der giver svar på skadens omfang, mulighed for gendannelse og pris. Kunden får resultatet af analysen skriftligt eller mundtlig via telefon, kunden er aldrig forpligtet til at acceptere tilbuddet og kan derfor frit sige nej, har kunden dog først accepteret tilbuddet enten pr. telefon eller skriftligt er det bindende.

Data Recovery i det følgende benævnt gendannelsen, udføres først efter kundens accept. Dataefterforskning, specialopgaver og opgaver, der ønskes løst i weekend eller på helligdage løses på timebasis eller efter tilbud.

2.0 Service niveauer

Analyse og gendannelse foretages enten som høj prioritet (24/7 timer), normal prioritet (5 – 10 arbejdsdage) eller slow (10-20 arbejdsdage).

Analysen og gendannelsen søges gennemført inden for rammerne af den valgte prioritet. Computer112 kan ikke gøres ansvarlig for at analyse / gendannelsens tiden overskrides, hvis dette kan retfærdiggøres.

3.0 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er netto kontant. Hvis kunden efter indgået aftale om datagendannelse annullerer denne, er kunden forpligtet til at betale det fulde beløb.

Ved overskridelse af betalingsdatoen tilskrives renter og rykkergebyr i henhold til rentelovens bestemmelser.

4.0 Leveringsbetingelser

Kunden er ansvarlig for transportrisiko, transportforsikringer og fragtomkostninger fra kunde til Computer112 og retur. Risici for skade eller ødelæggelse af de(n) indleverede enhed(er) bæres af kunden, også såfremt de(n) indleverede enhed(er) befandt sig i Computer112 varetægt eller lokaler.

Ved forsendelse forpligter Computer112 sig kun til at sende de(n) modtagne enhed(er) retur i samme emballage som de(n) er modtaget i.

5.0 Retmæssig ejer af data

Kunden forpligter overfor Computer112 at havde de nødvendige rettigheder til de(n) indleverede enhed(er), og de data som Computer112 kommer i forbindelse med, og at kunden sikrer, at Computer112 videregives de rettigheder, i det omfang det er nødvendigt.

6.0 Ansvarsfraskrivelse

At Computer112 påtager sig at udføre analyse og/eller gendannelsen er ikke en garanti for, at gendannelse af data er mulig. Den mængde data, der kan gendannes, er ikke nødvendigvis den samme mængde data, som var lagret på enheden. Computer112 kan ikke garantere, at de gendannede data kan anvendes, også selvom data fremstår som værende mulig at gendanne i analysen, eller fremsendte filliste.
Computer 112 har ret til at udlevere mediet / enheden til underleverandører/Teknikere her i landet eller udlandet, i det omfang det er nødvendigt for at redde dine data.

Alle kunder for en filliste over de data der kan redes, i det tilfælde at der kun kan laves en delvis datagendannelse, denne liste skal godkendes af kunden før en endelig datagendannelse vil blive fortaget, bliver denne liste ikke godkendt skylder kunden intet, med mindre der er indgået andre aftaler. Derefter er det kundens eget ansvar at data er det kunden har ønsket.

Ved adskillelse af eksterne harddiske i en form for kabinetter kan Computer112 ikke gøres ansvarlig for ødelæggelse af disse kabinetter for at få selve disken ud. Computer112 kan uden at informere kunden sende de(n) indleverede enhed(er) til en af vores samarbejdspartner for at fortage en eventuel datagendannelse på vegne af computer112. Ved Data Recovery, hvor de(n) indleverede enhed(er) sendes til en eventuel samarbejdspartner, er pakken forsikret til den værdi som PostNord dækker i deres betingelser for 2018. I tilfælde, hvor pakken bortkommer under transport, er Computer112 forpligtet til at udbetale en erstatning til kunden, der til svarer det beløb Computer112 modtager i erstatning.

Computer112 kan ikke gøres ansvarligt for direkte og indirekte tab, kunden måtte havde i forbindelse med brug af Computer112 s´ service.

7.0 Tvistigheder

Såfremt at parterne ikke kan nå til enighed, skal enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene / domstol i hvad der må betegnes af rimelig afstand fra Computer112 firma adr. efter dansk ret

8.0 Fortrolighed

Alle data og oplysninger som Computer112 kommer i besiddelse af, og eller i forbindelse med en opgave. Behandles fortroligt, og vil ikke blive videregivet eller solgt til 3 part. I overensstemmelse med dansk lov or ret.

9.0 Returnering af diske

Ved fuld eller delvis datagendannelse på fysiske ødelagte Harddiske hvor kunden har accepteret det fremsendte tilbud, returneres den ødelagte Harddisk ikke automatisk, ønsker kunden denne disk / diske retur selvom den for kunden er ubrugelig, vil der blive faktureret et beløb på 575,- kr. inkl. moms til samling af disken igen i vores cleanroom.

I de tilfælde hvor kunden ikke acceptere det fremsendte tilbud, vil disken / diskene selvfølgelige blive samlet igen i vores cleanroom uden beregning.